vezi mai mult

Acțiuni de prevenire și de combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice
22.06.2020     
 
TRATAMENT SILVIC
16.03.2020     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Start ”Campaniei de plantare 2021”
22
03.2021
Start ”Campaniei de plantare 2021”
   
 

         

                 Pădurea plămînii planetei, plămînii Moldovei. 

    Echilibrul bioecologic se poate păstra în natură atunci când componentele mediului ambiant sunt judicios repartizate și cu mare atenție menținute.


      În contextul Zilei Internaționale a pădurilor pe data de 21 martie 2021 cu genericul, lansat de către Adunarea Generală a ONU, „Restaurarea pădurilor: o cale pentru însănătoșire și bunăstare”. 

    Colectivul ÎS„ÎSC„Manta-V””au dat start campaniei de plantare a puieților de salcîm alb (data de 19,22,23 martie), completînd suprafețele împădurite pe o suprafață de circa 4 ha pînă la data curentă, plantarea cu material săditor în mărime 4760/ha puieți, în trupurile de pădure „Cahul” și „Cotihana”. S-a atras o atenție deosebită la pregătirea solului pentru realizarea eficientă: la crearea culturilor silvice, efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale și de completare a suprafețelor împădurite și regenerate în anul 2020.