vezi mai mult

Start ”Campaniei de plantare 2021”
22.03.2021     
 
Acțiuni de prevenire și de combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice
22.06.2020     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » TRATAMENT SILVIC
16
03.2020
TRATAMENT SILVIC
   
 

Administrația ÎS„ÎSC„Manta-V”” vine cu următoarea precizare, cu privire la tratamentul silvic aplicat în unitatea amenajistică 183A, care face parte din trupul de pădure Cahul. Tratamentul respectiv, este aplicat în baza Autorizației pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier AM ATSVFF Nr.585, eliberată de Agenția de Mediu, în data de 12 decembrie 2019, aprobat prin ordinul Agenției „Moldsilva” Nr.293 din 12.12.2019 și permis pentru exploatare prin Dispoziția – Bon Nr.33 din 26.12.2019. (Copiile acestor acte se anexează).

În trupul de pădure Cahul există mai multe subparcele cu pin negru sau pin silvestru. Din amenajamentul silvic elaborat de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice din or.Chișinău, rezultă că pinul respectiv din unitatea amenajistică 183A are 50 de ani. În plus fiind pe un versant sud -estic, expus la soare, cu o litieră întreruptă, subțire și un sol artificial, de productivitate inferioară, respectivul arboret a început să prezinte uscare încă 10 – 15 ani în urmă. Periodic s-a mai intervenit pe această suprafață cu extragere selectivă( tăieri de igienă) recoltînd doar arborii uscați. Dar, avînd în vedere că consistența arboretului (pădurii) a scăzut la 0,7 în unele locuri și mai mult, ceea ce a permis și instalarea subarboretului de porumbar, sânger, păducel, lemn cânesc și a păturii ierboase destul de densă care împiedică ulterior creării unei noi păduri, am decis să începem aplicarea tratamentelor silvice pentru a nu pierde definitiv cantitatea și calitatea lemnului ajuns la exploatabilitate tehnică. Dacă ne uităm în literatura de specialitate, vîrsta exploatabilității tehnice pentru pini, mai ales în zona de Sud, în arborete cu clase de producție 4 sau 5, cum e și în cazul nostru, cu greu atinge 45 – 55 de ani. În descrierea parcelară din amenajamentul silvic efectuat în 2014 – 2015, la rubrica date complementare este scris: Uscare slabă. Dar secetele din ultimii 5 – 6 ani au accentuat această uscare și neînceperea acestor lucrări, ar putea în următorii ani să efecteze și mai mult aceste sectoare de pini, prin crearea unor focare de dăunători defoliatori, de scoarță sau ciuperci (boli criptogamice).  Din zecile de hectare de pin din acest trup de pădure, ÎS„ÎSC„Manta-V”” a supus intervenției silvice doar 1 ha de pădure de pin, care urmează ca în acest an să fie replantat. Restul sectoarelor unde există uscare totală la unii arbori vor fi parcurse cu tăieri de igienă, extrăgîndu-se doar arborii uscați, pentru a nu pune în pericol întregul arboret. Dacă uscarea va reapărea în următorii ani, atunci înseamnă că, întreagă pădure trebuie parcursă în cîțiva ani cu tratamente silvice, pentru reînnoirea și refacerea cu păduri noi și mai valoroase. Pinul respectiv practic și-a încheiat misiunea lui, de a ficsa aceste terenuri nisipoase și erodate, de a înbogăți aceste soluri în humus și de a crea condiții favorabile pentru următoarele specii de arbori și mai valoroși (paltini, frasini, stejari) care îi vor prelua rolul și funcțiile de protecție.

Pădurea ca și oricare alt organism de pe pămînt are nevoie în unele momente ale vieții de intervenția profesională a omului, pentru a putea dăinui veșnic. Negospodărirea pădurilor este o crimă. Doar tratînd pădurile și conducîndu-le corect, omenirea poate obține maximum de foloase pe un termen nedeterminat, altfel în condițiile climatice și demografice de azi, aceasta poate dispărea.

  ord_293_din_12.12.19.pdf      AUTORIZAIE--_DISPOZIIE_BON.pdf