vezi mai mult

Start ”Campaniei de plantare 2021”
22.03.2021     
 
Acțiuni de prevenire și de combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice
22.06.2020     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » VÎNĂTOAREA 2019
10
01.2020
VÎNĂTOAREA 2019
   
 

              Un vânător preferă să scape vânatul din stângăcie,

                          decât să nu găsească deloc vânat.

                                                                          Epigramă de  Henry de Montherlant

În perioada 02.11.2019 pînă la 29.12.2019, pe teritoriul gestionat de ÎS„ÎSC„ Manta-V”” a avut loc vînătoarea la mistreți. 

Din totalul de 22 de autorizații vândute s-au recoltat 16 mistreți (11 masculi și 5 femele) care au însumat în total 1690 kg. Procentajul reușitei este de 73%. În celelalte cazuri, cînd nu s -a reușit obținerea trofeului, vina a fost a brigăzilor de vînători care nu erau organizate bine(vînători puțini 7 -9 , fără gonași și câini de vînătoare etc.) Nu s-a înregistrat nici o ieșire în teren ca să nu fie văzut mistrețul în fondul de vînătoare.

Vînătoarea la mistreţ în fondul forestier administrat de ÎS„ÎSC„ Manta-V”” s-a organizat şi s-a desfăşurat excluziv în baza autorizaţiilor de vînătoare eliberate de Agenția „Moldsilva”.

Acţiunile de vînătoare s-au petrecut nu mai devreme cu o oră înainte de răsăritul soarelui şi nu mai tîrziu cu o oră după apusul soarelui.

Responsabilitatea pentru modul în care s-au desfăşurat acţiunile de vînătoare i-a revenit cinegeticianului Stroiu Iuri.

Toți participanţii la vînătoare  au fost instruiți pînă a nu se începe acţiunile de vînătoare, cu regulile de vînătoare şi tehnica securităţii în timpul vînătorii, confirmînd acest lucru prin semnătură personală într-un registru special. 

La toate partidele de vînătoare participanții au respectat regulile de vînătoare, tehnica securității în timpul vînătorii, precum şi toate indicaţiile conducătorului vînătorii şi/sau, după caz, a organizatorilor goanei. 

                Astfel că sezonul de vînătoare la mistreți în ÎS„ÎSC„ Manta-V”” s-a încheiat fără incidente.

 

 

 

 

Obligatoriu la sfîrşitul partidelor de vînătoare toate carcasele de mistreţi recoltate au fost supuse expertizei sanitar-veterinare și prelevării de probe,  ca măsură de prevenire a răspîndirii pestei porcine africane.

Doar la ultimile 2 exemplare împușcate în data de 29.12.2019 nu s-au putut preleva probele pentru expertiza veterinară pentru că piesele rănite nu au mai putut fi găsite în desiș.

Toate animalele vînate au fost tranșate doar în punctele de eviscerare special create în fondurile de vînătoare ale întreprinderii. Aceste puncte au fost distribuite uniform, de la Nord la Sud pe întregul teritoriu ÎS„ÎSC„ Manta-V””  pentru a facilita accesul vînătorilor la acestea și a micșora timpul de deplasare și eviscerare a vînatului. Toate cele 4 puncte de eviscerare au fost construite conform cerințelor ANSA.

Toate cele 22 de echipe de vînători care au avut autorizații de vînătoare la mistreț în ÎS„ÎSC„ Manta-V”” au rămas mulțumite de modul de organizare a partidelor de vînătoare, de calitatea trofeelor obținute și de efectivul real de animale văzut în teren. Carcasele mistreților vînați erau păstrate în congelatoare pînă la aflarea rezultatelor probelor cu privire la P.P.A.

În timpul partidelor de vînătoare au mai fost împușcate și 6 vulpi de către cei mai conștienți vînători, chiar dacă ocazii au fost mult mai multe, combătînd astfel principalul dăunător al vînatului.

                                                                                                           Şi când vânatul le-a scăpat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pe ei tot o să-i întâlneşti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Când se întorc de la vânat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Cu tolba plină de poveşti.                                                                                                            Epigramă de Victor Macarevici