vezi mai mult

Start ”Campaniei de plantare 2021”
22.03.2021     
 
Acțiuni de prevenire și de combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice
22.06.2020     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Vînătoarea 2018
02
01.2019
Vînătoarea 2018
   
 

             ÎS „ÎSC „Manta-V” gestionează o suprafaţă de 7274,31 hectare de fond foretier de stat din sudul R.Moldova pe teritoriul administrativ al r-l Cahul pe o întindere de la Nord la Sud de 41km, iar de la Vest la Est de 22 km, în raza a 19 primării.

            Se ştie deja din practică că după lemn, care este produsul de bază al pădurii, resursele cinegetice ale pădurii ocupă un loc de frunte în clasamentul beneficiilor rezultate din fondul forestier.

            Pentru o gestionare cât mai bună a fondului cinegetic al întreprinderii, trupurile de pădure au fost aranjate în dependenţă de situaţia geografică şi tipul de staţiune în 3 fonduri de vînătoare: Români, Flămînda şi Crihana. În dependenţă de compoziţia actuală a arboretelor s-a stabilit şi bonitatea acestor fonduri de vînătoare pentru majoritatea speciilor de vînat din aceste teritorii. Avînd în vedere că în anii precedenţi vînătoarea în fondul forestier de stat a fost interzisă, numărul animalelor sălbatice a crescut. La unele specii, ca mistreţul de exemplu, efectivele reale din fondurile de vînătoare depăşesc semnificativ numărul optim.

            Dar mai sunt şi specii de vînat ca fazanii, iepurii care sunt mult sub efectivul optim, care asigură perpetuarea speciei. Aici, ca soluţie, probabil vom interveni în anii următori cu metoda repopulării fondurilor de vînătoare cu aceste specii de interes vînătoresc. La căprior în ultimii 3 ani, de asemenea s-a înregistrat o creştere a efectivului, dar încă este cu puţin sub nivelul optim.

           hrănirea animalelor Pentru a asigura o dezvolare cât mai bună a speciilor de vînat, în fondurile de vînătoare au fost create, zonele de lineşte pentru vînat, unde este interzis complet vînătoarea şi unde în mod preponderent sunt asigurate cele 3 condiţii de bază pentru dezvolatarea lor şi anume: liniştea, hrana şi adăpostul. Tot în aceste zone şi nu numai, sunt construite instalaţii biotehnice(hrănitori, adăpători, scăldători, adăposturi), amenajate terenuri pentru hrănirea lor(remize), care le asigură necesarul zilnic de hrană în perioadele dificitare ale anului(iarna, vara).

            De asemenea, avem şi alte instalaţii biotehnice(turnuri, observatoare, linii amenajate de ţintaşi), care ne ajută în procesele de evaluare a vînatului şi organizarea partidelor de vînătoare.

            Anual sumele planificate pentru sectorul cinegetic cresc, inclusiv şi cele pentru combaterea dăunătorilor vînatului, paza fondului cinegetic, etc.

            Sperăm  ca în 2- 3 ani să putem avea un număr mai mare a efectivelor reale şi la alte specii de vînat, nu numai la mistreţ, care să ne permită practicarea vănătorii la căprior, fazan, etc.

            La nivelul la care se practică astăzi vînătoarea în fondul forestier de stat, cu veniturile din vînătoare nu se pot acoperi cheltuielile pentru sectorul cinegetic. Operînd nişte modificări în modul de comercializare a autorizaţiilor, costul acestora, stabilirea preţurilor reale pentru serviciile prestate de întreprindere vînătorilor, atragerea vînătorilor din afara ţării şi altele, am putea ajunge la nişte venituri reale, care ar putea chiar asigura şi dezvoltarea acestui sector comparabil cu cele din alte ţări europene.

            În afară de acestea, ar trebui urgent de înăsprit şi legislaţia ce ţine de vînătoare, pentru că tehnologiile moderne, inclusiv cele de vînătoare au avansat foarte mult, iar lupta cu braconajul este astăzi o luptă cu „morile de vînat” , silvicultorul fiind foarte prost echipat şi dotat cu echipamente care să-i uşureze munca şi să-i asigure protecţie.

          Vănătoarea   În anul 2018, s-au petrecut 9 partide de vînătoare la mistreţ în ÎS „ÎSC „Manta-V”, cu un rezultat de 6 capete recoltate(67%). Problema cea mai mare a fost cu necomercializarea autorizaţiilor(fiind planificate la extragere 30 de capete).

           Deci, în concluzie, potenţialul cinegetic al ÎS „ÎSC „Manta-V” este mult mai mare decît cel înregistrat la momentul actual, iar cu eforturi comune, putem înregistra în cîţiva ani o creştere foarte mare la acest capitol, mai ales că, ecosistemul din zonă, cu păduri de deal şi câmpie, bogate în vegetaţie, asigură o hrană naturală suficientă pentru dezvoltarea normală a tuturor speciilor de vînat din această zonă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vănătoarea    Vănătoarea